Det Danske Spirekor 230917 Fotos af Kim Matthai Leland 22 1 2

 

Mere om korene

 

Det Danske Pigekor er forankret i et visionært og enestående korsamarbejde mellem Gentofte, Jægersborg og Ordrup kirker. Koret tog sin begyndelse i slutningen af 1990’erne, hvor organist Søren Christian Vestergaard samlede en lille gruppe børn til korsang i Jægersborg Kirke. Fra 2000-2002 stod kordirigent Lotte Smith-Petersen i spidsen for koret. Herefter blev Pia Boysen ansat og i 2005 indgik Jægersborg og Gentofte kirker et formelt samarbejde omkring korarbejdet. I 2014 blev også Ordrup Kirke en del af dette samarbejde. I dag udgør de tre kirker tilsammen det økonomiske og musikalske fundament for korets virke. Kirkernes menighedsråd har nedsat bestyrelsen, som er korets øverste myndighed og fastlægger hovedprincipperne for korenes virke – se i øvrigt vedtægterne under menupunktet ”Bestyrelse”.

Det Danske Pigekor har under chefdirigent Pia Boysens ledelse været i en rivende udvikling og tæller i dag ca. 220 børn og unge i alderen 6-22 år. Koret er opdelt efter alder i Det Danske Spire/Børne/Junior og Pigekor, som akkompagneres af kirkernes organisterne. I 2014/15 styrkedes organisationen med ansættelse af yderligere to kordirigenter samt en administrativ leder og producent- se venligst hjemmesiden/medarbejdere for yderligere information.

Formålet med koret er først og fremmest at tilbyde korsang til så mange børn som muligt. I Det Danske Spire/Børne/Junior og Pigekor møder sangerne den klassiske musik og får en klassisk musikopdragelse, indføring og forståelse. Børnene lærer kunsten at synge i kor, selvværdet hos den enkelte korsanger styrkes, samtidig med at børnene oplever at være en del af et større hele. Vi finder det særdeles vigtigt, at børns første møde med musik foregår på et højt kunstnerisk og pædagogisk niveau, hvilket afspejles i dirigenternes solide erfaring og kvalifikationer.

Ud over det musikalske formål, anser vi også korarbejdet for at være alment dannende. Korene deltager aktivt i kirkernes virke ved højmesser og kirkekoncerter. Derved udvikler sangerne en fortrolighed med kirkens ritualer, traditioner og får samtidigt et indgående kendskab til den danske salmeskat.

Ved rejser og på koloniture lægges der særlig vægt på et godt socialt samvær. Sangerne indkvarteres ofte privat og oplevelser af de kulturskatte, der findes på den pågældende tur, prioriteres højt.

Der er ikke optagelsesprøve til de yngste kor, hvor børn uanset forudsætninger og talenter får mulighed for at lære at synge.  Langt de fleste sangere, der aktuelt går i de ældre kor (Junior- og Pigekor), har været med fra 6-8 års alderen. Denne fastholdelse giver en fantastisk mulighed for både vedvarende musikalsk udvikling og opbygning af mangeårige venskaber.

I Juniorkoret og Pigekoret tilbydes korsangerne individuel sangundervisning af højt kvalificerede sangpædagoger. Dette tilbud intensiveres i Pigekoret, hvor ambitionsniveauet også skærpes i form af en optagelsesprøve, et mere avanceret og større repertoire, flere koncerter, gæstedirigenter, koncertrejser til udlandet, m.m.

Endelig bør Det Danske Pigekors utallige CD indspilninger, det faste samarbejde med Den Kongelige Opera og adskillige professionelle ensembler og solister fremhæves.

Lone Nørgård Petersen
Tidligere bestyrelsesformand