Det Danske pigekor 17

Om korene

 

Det Danske Pigekor er forankret i et visionært og enestående samarbejde mellem Gentofte, Jægersborg og Ordrup kirker, der tilsammen udgør det økonomiske og musikalske fundament for korets virke.  Læs mere...

Det Danske Pigekor har knap 300 sangere fordelt på 5 kor:

 • Spirekor 1 og 2 for piger og drenge i 0.-2. klasse.
 • Børnekoret for piger og drenge i 3.–4. klasse.
 • Juniorkoret for piger og drenge i 5.–7. klasse.
 • Pigekoret er for piger fra 8. klasse og opefter.

Dirigenter

 • Pia Boysen er chefdirigent
 • Clara Smedegaard dirigerer Det Danske Pigekor
 • Clara Kirstene Poulsen dirigerer Det Danske Spirekor
 • Pia Boysen dirigerer Det Danske Børne -og Juniorkor
 • Astrid Kastensson Navarro-Alonso er assisterende dirigent for Juniorkoret

Formålet med Det Danske Pigekor er at:

 • Tilbyde korsang til så mange børn som muligt.
 • Udbrede kendskabet til den danske salme- og sangskat.
 • Fremme sangglæden hos børn i alderen fra 6 år og opefter.
 • Optimere og fremme det enkelte barns sangevner.
 • Fremme fællesskabet mellem korets medlemmer lokalt og i udveksling med andre kor.
 • Skabe et naturligt bindeled mellem den yngre og den ældre generation i menighederne blandt andet gennem medvirken ved gudstjenester.

Aktiviteter

 • Korene medvirker på skift ved forskellige gudstjenester for børn og voksne i Gentofte, Jægersborg  og Ordrup kirker. Desuden synger korene koncerter og deltager ved arrangementer i og udenfor kirkerne. De har blandt andet givet koncerter med Sigurd Barrett, Alberte Winding, Benjamin Koppel, Poul Halberg, Bo Stief og Bobo Moreno.
 • Det Danske Pigekor har gennem en årrække samarbejdet med Det Kgl Teater, og hvert år medvirker udvalgte sangere i enkelte operaer.
 • Pigekoret er jævnligt på koncertrejser i Danmark og udlandet. Juniorkoret tager hvert år på en kortur. 
 • Desuden har korene været med til at indspille adskillige CDer i årenes løb. Eksempelvis indspillede Børnekoret i 2016 cd og video til Sigurd Barretts Danmarkshistorier.

Kontingent 

Der opkræves et årligt kontingent på 1000 kr. for sangere i Spire- og Børnekoret og 1300 kr. for Junior- og Pigekorets sangere. I forbindelse med koncertrejser og andre former for korture må der påregnes yderligere udgifter.

Mødepligt

Der er mødepligt for alle korsangerne til såvel prøver som koncerter og gudstjenester.
 

Optagelse af nye sangere i korene

Vi optager nye sangere ved sæsonstart i august og, såfremt der er opstået ledige pladser, igen ved årsskiftet. 

Vær opmærksom på, at der er optagelsesprøve til Pigekoret. Kontakt venligst dirigent Clara Smedegaard for yderligere information.

Til Gentofte kirkes hjemmeside - klik her!

Til Jægersborg kirkes hjemmeside - klik her!

Til Ordrup kirkes hjemmeside - Klik her